NLP

NLP nedir? 

Neuro: Yaşamdaki tecrübelerimizin sinir sistemi sayesinde 5 duyu ile algılanması ve işlenmesidir.
Linguistic:Sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı ve anlama kavuştuğu dil ve sözsüz iletişim sistemidir.
Programming: Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi ve sinir sistemimizi organize etmektir.
NLP, bir düşünce ve davranış biçimidir.
NLP, bir yöntemdir.
NLP, “zihni kullanma kılavuzu”dur.
NLP, mükemmelliğin modellenmesidir. Başarılı insanların düşünce ve davranışlarını modeller.
NLP, kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimidir.
NLP, insanın zihin programlarını tanımak, kendi beyin programımızı düzenlemektir.
Kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını kontrol altına alması, dolayısıyla hayatını yönetmesidir.
NLP, çağımızda başarının yeni teknolojisidir. Mükemmelliğin bilim ve sanatıdır.

NLP’nin yararları:
·         Öğrenme sürecini hızlandırır.
·         Alternatif düşünme yaratır; dolayısıyla iş ve özel yaşamda çözüm odaklı bakmamızda yardımcı olur.
·         Kişinin kendisiyle iletişimini uyumlu ve dengeli şekilde oluşturarak, diğer insanlarla iletişiminin sağlıklı temeller üzerine oturmasını sağlar.
·         Ruh halini istediğimiz şekilde kontrol etmemizi sağlar.
·         Bilinçaltının ve bilincimizin uyumlu bir işbirliği yapmasına yardımcı olur. Kişiye içsel kaynaklarını göstererek kendi yararına kullanmasını sağlar.
·         Düşünce ve duygularımızı yönetmemize, iç dünyamızı kontrol ederek istediğimiz şekilde bir hayat oluşturmamıza zemin hazırlar.
·         İnsanın gelişim ve değişiminde hızlı, kolay ve çabuk bir şekilde “fark yaratır.”
·         Bilinçaltını başarıya programlar, hedefe ulaştırır.

 NLP WORKSHOP
·         Algı filtreleri
·         İç dünya ve dış dünya etkileşimi
·         Öğrenme ve hayatımıza yansımaları
·         Bilincin, bilinçaltının ve beynin çalışma biçimi
·         Bilinçaltını amaç ve hedeflerimize yönelik kullanmak
·         Temsil sistemlerini, iletişim kanallarını anlamak 
·         Farklı bakış açıları geliştirmek
·         Ruh halini kontrol etmek
·         Geçici değil, “sürekli” olan motivasyonu sağlamak
·         İçsel kaynaklarımızı ihtiyaç duyduğumuz zaman kullanmak
·         Değer ve inançlarımızı yaşam amacımızla bütünleştirmek
·         İş ve özel yaşam değerlerinde etkili ve tutarlı bireyler olmak
·         Olumsuz döngüleri pozitife dönüştürmek; başarı döngüsü yaratmak
·         Zihin programında değişimin ve dönüşümün gücünü kullanmak
·         Kişisel özgürlüğe giden yollar

NLP BİREYSEL
yaşam koçluğu ve spesifik koçluk programları